Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
161

IV P 56/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 56/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Lisiecka Sędziowie/Ławnicy: A. P. L. T. Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Stanisz po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2017 r. w Inowrocławiu sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w K. o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwa
Czytaj więcej»

I C 1165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-01-24

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1165/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Operacz – Nizioł po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko D. P. o zapłatę 1. zasądza od pozwanej na rzecz po
Czytaj więcej»

I C 357/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 357/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: sekr. sąd. Joanna Operacz - Nizioł po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej im. (...) . (...) z siedzibą w (...) przeciwko J. K. o zapłatę 1. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 37.103,50
Czytaj więcej»

I C 2807/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-10-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2807/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Operacz - Nizioł po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa P. S. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1.zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.506,94 zł (trzy tysiące pięćset sze
Czytaj więcej»

IV P 106/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2012-01-30

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Sygn. akt IV P 106/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu IV Wydział Pracy W nastepującym składzie : Przewodniczący : SSR Janina Połowińczak Ławicy: L. S. , K. w. (...) Protokolant: st.sekr.sąd. Barbara Baranowska po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2012 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko J. S. (1) o ustalenie, wydanie świadectwa pracy, wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop 1/ Oddala powództwo. 2/ Zasądza od pow
Czytaj więcej»

III RC 1/16

zarządzenie, postanowienie

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-01-26

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Powódka przez dokonanie czynności dyspozytywnej ( cofnięcie pozwu) wstąpiła do procesu, a więc od tego czasu do pozycji procesowej jej i kierownika ośrodka pomocy społecznej należało stosować przepisy o uczestnictwie jednolitym
Sygnatura akt III RC 1/16 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Ornowska Protokolant: Agnieszka Baranowska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2017 roku w Inowrocławiu sprawy z powództwa Gminy C. – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. działającego na rzecz Z. K. przeciwko A. K. o alimenty postanawia: 1 umorzyć postępowanie; 2 nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciążyć Ska
Czytaj więcej»

III RC 84/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dominująca w opiece i wychowaniu nad małoletnim jest rola matki, jednakże ojciec chce aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka, wnioskuje o osobistą styczność z małoletnim, co nie może być bez znaczenia niezależnie od decyzji sądu w postępowaniu opiekuńczym.
Sygnatura akt III RC 84/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Ornowska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Baranowska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego A. C. działającego przez matkę M. W. (1) przeciwko Ł. C. o alimenty 1 zasądza od pozwanego Ł. C. na rzecz małoletniego powoda
Czytaj więcej»

I C 1751/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1751/13 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko K. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.830 zł (osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) wraz z ustawowymi ods
Czytaj więcej»

I C 2762/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2762/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Henke-Nicewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kawalerska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. w Inowrocławiu sprawy z powództwa Powiatowego Rzecznika Konsumentów w I. działającego na rzecz A. T. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o nakazanie 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża A. T. kosztami zastępst
Czytaj więcej»

IV P 35/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 35/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu IV Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Janina Połowińczak Sędziowie/Ławnicy: b/ł Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Stanisz po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. w Inowrocławiu sprawy z powództwa J. C. przeciwko Dom Pomocy Społecznej w W. o odprawę emerytalną Zasądza od pozwanego Domu Pomocy Społecznej w W. na rzecz powoda J. C. kwotę 11.160,00 zł z u
Czytaj więcej»