Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
198

I C 2397/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2397/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Pacholska-Stolarz Protokolant: stażysta Natalia Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2016 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko A. T. , M. T. (1) , T. K. , M. T. (2) , I. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do żądania zapłaty kwoty 700,00 zł (siedemset złotych 00/100), 2 z
Czytaj więcej»

I C 3604/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Sygn. akt: I C 3604/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa R. Ś. przeciwko W. F. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100) tytułem
Czytaj więcej»

I C 4555/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt: I C 4555/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Szarzyński Protokolant: St. sekr. sądowy Anna Tuszyńska po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2016 r. w Inowrocławiu sprawy z powództwa J. P. , M. P. (1) i K. G. przeciwko M. P. (2) o eksmisję 1 nakazuje pozwanemu M. P. (2) opuścić, opróżnić i wydać powodom J. P. , M. P. (1) i K. G. lokal mieszkalny położony w G. pr
Czytaj więcej»

I Ns 9/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2017-05-12

trafność 100%

Sygn. akt: I Ns 9/14 POSTANOWIENIE Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z wniosku P. I. z udziałem (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika kwotę 2.300,54 z
Czytaj więcej»

I C 1551/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1551/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Operacz - Nizioł po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa P. B. (1) i P. B. (2) przeciwko (...) SE z siedzibą w R. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda P. B. (1) kwotę 12.225,40 zł (dwanaście
Czytaj więcej»

I C 1580/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-07-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1580/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Operacz - Nizioł po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Ł. B. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 41.000,00 zł ( czterdzieści jeden tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 1701/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-06-19

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1701/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa S. D. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w I. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotyc
Czytaj więcej»

I C 1751/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1751/13 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2015 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko K. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.830 zł (osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) wraz z ustawowymi ods
Czytaj więcej»

I C 2087/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-05-31

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2087/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Pacholska-Stolarz Protokolant: stażysta Natalia Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w I. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt zło
Czytaj więcej»

II K 227/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2017-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 227/14 2Ds. 783/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Magdalena Jarzębska Protokolant : staż. Daria Bednarek w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu --- po rozpoznaniu w dniu 23.06.2014r., 03.11.2014r., 04.12.2014r., 22.01.2015r., 05.11.2015r. s p r a w y A. S. syna A. i G. z domu G. , urodzonego (...) w I. , nie karanego, ostatnio zamieszkałego (...
Czytaj więcej»