Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
242

I C 279/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Operacz - Nizioł po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w M. przeciwko M. A. , K. A. , E. A. , I. A. , R. A. i A. S. o zapłatę 1. zasądza solidarnie od pozwanych M. A. i K. A. na rzecz powod
Czytaj więcej»

I C 471/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 471/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Lisiecka Protokolant: sekr. sądowy Natalia Timm po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. w Inowrocławiu sprawy z powództwa B. A. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) tytułem zadośćuczynienia wraz z
Czytaj więcej»

I C 281/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 281/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w I. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.059,98 zł (tysiąc pięćdziesiąt dziewięć złotych 98/
Czytaj więcej»

II K 727/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uniewinnienie
Sygn. akt II 727/16 PR 4 Ds. 715.2016 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Natalia Bonowicz Protokolant : Paulina Szewczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu po rozpoznaniu w dniu 09.01.17r., 06.03.17r., 21.03.17r. , s p r a w y A. M. córki H. i T. zd. M. , urodzonej (...) w I. , zam. L. (...) , (...)-(...) I. , PESEL: (...) oskarżonej o to, że : w dniu 14 wrześn
Czytaj więcej»

II K 720/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II 720/16 PR 2 Ds. 633.2016 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Natalia Bonowicz Protokolant : Paulina Szewczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22.12.2016 roku, s p r a w y M. W. syna S. i E. zd. J. , urodzonego (...) w I. , zam. (...) , (...) , PESEL: (...) oskarżonego o to, że : w dniu 31 marca 2016r. w miejscowości R. gm. Z.
Czytaj więcej»

II K 750/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2018-09-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 750/16 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Natalia Bonowicz Protokolant : Paulina Szewczyk w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...) po rozpoznaniu w dniu 22.06.2017 roku s p r a w y M. R. syna L. i H. zd. M. ur. (...) we W. , aktualnie przebywającego w Zakładzie Karnym B. - F. PESEL (...) skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Wojewódzkiego we Włocławku
Czytaj więcej»

II W 4/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2018-02-14

Data publikacji: 2019-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II W 4/18 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Magdalena Buda-Chmielewska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Noska po rozpoznaniu w dniach 5 maja 2016 roku, 11 sierpnia 2016 roku, 21 września 2016 roku, 19 października 2016 roku, 22 listopada 2016 roku, 4 stycznia 2017 roku, 20 kwietnia 2017 roku, 29 czerwca 2017 roku, 30 sierpnia 2017 roku, 26 września 2017 roku,
Czytaj więcej»

II K 817/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2019-10-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 817/16 (...) WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2018r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Natalia Bonowicz Protokolant : Aleksandra Mentlewicz w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w (...) po rozpoznaniu w dniach 01.03.17r., 24.04.17r.,21.08.17r., 23.10.17r., 13.12.17r., 22.02.18r., 16.04.18r., 06.06.18r., 30.08.18r. i 12.09.2018 roku, s p r a w y P. Z. syna R. i T. zd. N. , urodzonego (...) w P. , zam. (
Czytaj więcej»

II W 326/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2016-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uszkodzenie mienia
Sygn. akt II W 326/15 RSOW 27/Z/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13.11.2015r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu II Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Biziak Protokolant: Paweł Wabich po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.09.2015r. i 13.11.2015r. sprawy z wniosku Posterunku Policji w Z. przeciwko W. Z. imiona rodziców: W. , T. zd. B. urodzonej: (...) . w I. nr PESEL (...) obwinionej o to, że: w dniu 22 marca 2015r. około godziny 9:30 na podwórzu posesji pr
Czytaj więcej»

III RC 174/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt III RC 174/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Ornowska Protokolant Daria Słowińska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w Inowrocławiu przy udziale ./. sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko małoletniej Z. W. działającej przez matkę E. D. (1) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykonawcz
Czytaj więcej»