Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
152

I C 2191/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2191/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Henke-Nicewicz Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Krysiak po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.911,01zł (jedenaście tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 01/100) z ustaw
Czytaj więcej»

I C 2397/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2397/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Pacholska-Stolarz Protokolant: stażysta Natalia Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2016 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko A. T. , M. T. (1) , T. K. , M. T. (2) , I. K. o zapłatę 1 umarza postępowanie co do żądania zapłaty kwoty 700,00 zł (siedemset złotych 00/100), 2 z
Czytaj więcej»

I C 2421/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2421/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Henke-Nicewicz Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Krysiak po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa D. C. , D. S. , S. Z. jako następców prawnych C. Z. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1
Czytaj więcej»

I C 2624/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2624/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Pacholska-Stolarz Protokolant: stażysta Natalia Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko J. B. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanego Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddziału Terenowego w B. o zapłatę 1 zasądza
Czytaj więcej»

I C 2681/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2681/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Henke-Nicewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kawalerska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 r. w Inowrocławiu sprawy z powództwa Z. P. (1) przeciwko (...) Towarzystwu (...) na (...) S.A. w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu. SSR Agnieszka Henke-Nicewicz
Czytaj więcej»

I C 2688/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-03-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2688/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko E. L. o opróżnienie lokalu mieszkalnego 1 nakazuje pozwanej E. L. , aby opróżniła i wydała powodowi D. L. lokal mieszkalny położony w J. przy
Czytaj więcej»

I C 2818/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2818/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Pacholska-Stolarz Protokolant: stażysta Natalia Kaźmierczak po rozpoznaniu w dniu 13 października 2015 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko P. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego P. G.
Czytaj więcej»

I C 2842/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-02-18

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 2842/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Patrycja Pacholska-Stolarz Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Krysiak po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko S. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. N. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 12.903,84zł (dwanaście tysięcy d
Czytaj więcej»

I C 3604/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Sygn. akt: I C 3604/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa R. Ś. przeciwko W. F. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 1.200,00 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100) tytułem
Czytaj więcej»

I C 3684/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2015-07-10

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 3684/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński Protokolant: sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. w Inowrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we W. przeciwko R. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 29.193,23 zł (dwadzie
Czytaj więcej»